Skip to content

Facebook fotópályázat szabályzat – @Immunovet

Az @Immunovet Facebook fotópályázat szabályzata: Vegyél részt az Immunovet őszi fotópályázatán értékes nyereményekért!

  1. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE:

A játék elnevezése: „Vegyél részt az Immunovet őszi fotópályázatán értékes nyereményekért!” (a továbbiakban: Játék).

A Játék szervezője: Immunovet Kft., a továbbiakban: Szervező.

A játék meghatározása: Szervező fotópályázatot hirdet, lebonyolítja az eredményhirdetést a www.facebook.com/immunovet címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook),ahol az Immunovet Kft. szakmai stábja választ a rajongók által elküldött képek és tapasztalatok közül. A fotópályázat megosztását és a nyertesek kihirdetését az @immunovet vállalja Facebook profilja alatt. 

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes, és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

  1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékból ki van zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III. A JÁTÉK IDŐTARTAMA:

A játék 2022.09.19-én kezdődik és 2022.10.2-ig tart. Az  eredményhirdetés időpontja: 2022.10.3. 12h

  1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

A játékban minden olyan, II. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki rendelkezik saját Facebook felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

  1. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Kedvelés” („Like”) kapcsolatot alakít ki a Szervező (@immunovet) Facebook oldalával. További feltétel, hogy a Játékos a Szervező fotópályázatra felhívó posztja alatt kommentben leírja egy mondatban, hogy miben segítettek neki az Immunovet termékek, valamint ugyanazon kommentben megosztja háziállatáról készült képét. A Fotópályázaton való részvétellel a kommentelő elfogadja, hogy a tapasztalatát és az általa küldött fényképet az Immunovet Kft. online felületein megoszthassa.

  1. NYEREMÉNY:

A nyeremények:
1.helyezett:1 db Immunovet Pets 100 db-os tabletta, 1db Immunovet Pets 150 gr-os granulátum, 1 db Immunovet bögre, 1 db Immunovet vászontáska, 1db Immunovet láthatósági villogó, 1db Immunovet zacskótartó
2. helyezett: 1 db Immunovet Pets 100 db-os tabletta, 1 db Immunovet bögre, 1 db Immunovet vászontáska, 1db Immunovet láthatósági villogó, 1db Immunovet zacskótartó
3.helyezett: 1 db Immunovet Pets 60 db-os tabletta, 1 db Immunovet bögre, 1 db Immunovet vászontáska, 1db Immunovet láthatósági villogó, 1db Immunovet zacskótartó

Minden további játékban résztvevő 25%-os vásárlási kuponban részesül, amit a www.immunovet.hu weboldalon válthat be 2022.10.31-ig, más kedvezménnyel nem összevonható. A kuponkódért a kommentelőknek kell jelentkezni Facebook üzenetben.

 

VII. EREDMÉNYHIRDETÉS IDEJE ÉS A NYERTES ÉRTESÍTÉSE:

Az eredményhirdetés időpontja 2022.10.3. A nyerteseket a szóban forgó posztban jelöljük meg. A  nyertesek az @immunovet Facebook profilon keresztül felveszik a kapcsolatot a szervezővel . A nyeremény nem átruházható.

VIII. NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE

A nyeremények átvételének részleteit a nyertesekkel Facebook üzenetben egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

  1. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertesek részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

  1. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

10.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.

10.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

  1. KIZÁRÁS

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

A nyereményjátékban való részvétel feltételeinek kihirdetési időpontja: 2022.09.26.